live icon    calicon8    donate-button       

 

Hari OM

 

Meet the proud Balavihar graduates of 2021. Great achievement for successfully sticking with Balavihar till Grade 12.

 

C O N G R A T S ! ! !
Abhiram Vellore Meghna Harinath Shuban Bhatcar Ujjayi Pamidigantam
Apurv Jayakumar Sahana Harikrishnan Sreekruthi Dubagunta Vaishnavi Pratha
Ashwin Chandramouli Sahithi Muthyala Srikar Viswanatha Vinayak Nair
Dhanush Ananthkar Shivaani Bala Surya Rajan Vishnu Anandraj
Jaanavi Venkatachalam Shruti Subramanian Trisha Kashyap Yash Keshavapatnam

 

 

2021 Balavihar Graduation Poster